Erkek Bebek İsimleri 2018
Erkek Bebek İsimleri 2018

Erkek Bebek İsimleri En Popüler 2018

Erkek Bebek İsimleri 2018

En çağdaş , erkek bebek isimleri 2018 listesi bu yazıda. Bir oğlunuz olacağını öğrendiniz.  Güzel erkek bebek isimlerinden her anne baba gibi bu küçük adama ömür baştan başa taşıyacağı tınısı ve anlamı hoş olan isimleri öğrenebilirsiniz.

Toplumumuz da bir zamanlar beri erkek isimleri daima gücü, kudreti ve otoriteyi çağrıştıran isimler olmuştur. ya da aile büyüklerini çağrıştıran isimler konulmuştur. Bebeğin isminin anlamının karakterine etki edeceğini unutmayın atalarımız bu yüzden çocuklarına derin anlamlara sahip isimler koymuşlarıdır. Bebeğinize isim vermeden önce anlamına uyarı etmeniz gerekiyor. En modern Bebek İsimleri 2018 ‘e bir göz atabilirsiniz..

bebek isimleri 2018

 

Erkek Bebek İsimleri En Popüler 2018

Bizimde kadınlar kulübü olarak en beğendiğimiz erkek bebek isimleri şöyle: Ali, Mete, Alp, Kemal, Emre, Aras ve Asaf

Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.

Adnan : Üstün insan.

Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

Âgah : Bilgili, basiretli, farkında olan, kurnaz.

Âhi : Arkadaş, dost, eli açık, yiğit.

Ahmed : Fazla övülmüş, beğenilmiş.

Alican : Arkadaş Canlısı, kanı sıcak, candan.

Âlişan : Şan ve şerefi ulu olan.

Alişir : Aslan Ali.

Alpaslan : Korkusuz, yiğit, enerjik, kuvvetli.

Alper : Cesur asker, yiğit asker.

Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Âmir : İmâr eden.

Ammâr : Bir yeri bakımlı ışık halkası getiren.

Arda: Asa

Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.

Soy : Baba, büyükbaba, yaşlı, deneyimli, akıllı.

Atalay : Meşhur, meşhur.

Atâullah : Allah ’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

Avşar : İşi derhal yapan.

Aykan : Kanı parlak ve canlı.

Aykut : Armağan, mükafat, ödül.

Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

Ayvaz : Koca, benzeyen.

erkek bebek isimleri 2018

erkek bebek isimleri 2018

Babacan : Arkadaşça, güvenilir, anlayışlı.

Baha : Değer, değer, şıklık, avantaj.

Bahadır : Yiğit, gözü kara, kahraman.

Barın: Güç, Şiddet

Battal : Kahraman, gözü kara, çok büyük.

Batu : Dinç, kudretli.

Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi hoş.

Behcet : Mutluluk, gülen, sevimli.

Behlül : Çok tebessüm eden, hayır sahibi, eli açık.

Behnan : Iyi Kalpli, gülen, herkesçe sevilen.

Behram : Merih yıldızı.

Behzat : Soyu hoş, doğuştan asil.

Bekir : Birincil çocuk. Genç, taze.

Bektaş : Akran, benzeyen.

Bera : Fazilet, meziyet sahibi.

Berkan : Şakıyan, parıldayan.

Berkin : Enerjik, sağlam.

Beşer : İnsan.

Beşir : Müjdeleyen. Güler Yüzlü.

Bilal : Su.

Bilgehan : Derin veri sahibi hakan.

Bişr : Gülen.

Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.

Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.

Burhan : Kanıt, sağlam kanıt, hakkı bâtıldan ayıran.

Bülent : Yüksek, ulu, uzun.

Cafer : Nehir, akarsu, ufak dere.

Câbir : Cebreden, zorlayan, şampiyon gelen.

Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

Candar : Silahlı asker.

Caner : Can dostu.

Canib : Ast, taraf, istikamet.

Cantekin: Biricik can, can şehzade

Cârullah : Allah ’a yakın olan, Allah dostu.

Celâl : Azamet, itibar, kemal ve ikram sahibi.

Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.

Cem : Hükümdar, şah.

Cemal : Yüz güzelliği

Cemaleddin : Dinin güzeli, dinin cemali.

Cemali : Yüzü güzel olan, alımlılık sahibi.

Cenab : Büyük, şerefli

Cengiz : Sert ve haşin huylu, gönlü yumuşamaz.

Cerrah : Ameliyat yapan, operatör.

Cevat : Çok cömert, eli bol, çok ihsan eden.

Cevdet : Hoş, hatasız, cömert, olgun.

Cevheri : Cevher sahibi.

Cezmi : Azimli, istikrarlı.

Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.

Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan : Genç, taze, delikanlı.

Cihanşah : Dünyanın padişahı.

Cübeyr : Ufak kahraman, minik yiğit.

Cüneyt : Ufak asker, askercik.

erkek bebek isimleri 2018

erkek bebek isimleri 2018

Dâhi : Üstün zekalı, son derece akıllı, anlayışlı.

Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

Dânâ : Fazla bilen, bilgili.

Daniş : Veri, bilme, biliş, ilim.

Danişmend : Bilgili, âlim.

Dâver : Içten ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Dilhan : Doğru, gönülden söyleyen.

Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.

Doğan : Atılgan ve yiğit.

Dülger : Marangoz.

Ecehan : Hanların başı.

Ecmel : En hoş, en yakışıklı.

Ecvet : En eli açık, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.

Ede : Cet, büyük kardeş, ağabey.

Edhem : Kara donlu, yağız beygir.

Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.

Efken : Atıcı, yıkıcı.

Eflah : Iyice kurtulan, en çok talihe kavuşan.

Ekmel : En olgun, mükemmel.

Ekrem : Fazla eli açık, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.

Elvan : Renkli, renk renk.

Emced : Çok şerefli, ve itibar sahibi.

Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.

Emre : Aşık, arkadaş, abi. Beylerbeyi.

Enes : İnsan.

Engin : Uçsuz bucaksız deniz.

Enver : Fazla nurlu, fazla aydınlatılmış, çok aydınlık, fazla güzel.

Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.

Erdem : Fazilet.

Ergün : Sert başlı, oynak ve çabuk giden beygir.

Erhan : Yiğit hakan.

Erkam : Rakamlar, isimler.

Erkan : Esaslar, direkler, reisler.

Erkin : Bağımsız hareket eden.

Erman : Arzusu, ricası olan.

Erol: Sözünde duran er.

Ertuğrul : Pak, iyi kalpli, doğru insan.

Esat : Fazla şanslı ve mutlu.

Esed : Aslan, gazanfer, gözü kara.

Esved : Siyah, esmer.

Eşref : En çok şerefli, itibarı en fazla yüksek olan.

Etem : Hatasız, noksansız.

Evran : Talih, büyük yılan.

Eymen : Daha şanslı, fazla uğurlu, uğurlu. Sağ taraftaki.

Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.

Ezrak : Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve pak olan.

Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.

Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye değer.

Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftlik Sahibi.

Faris : Yiğit, mert, binici, beygir yetiştiricisi.

Faruk : Yargı ile bâtılı ayıran.

Fasih : Hoş, sürükleyici ve açık konuşan.

Fatih : Fetheden, zapteden, aşan.

Fatin: Akıllı, anlayışlı.

Faysal : Belli hüküm vereni. Keskin kılıç.

Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli

Feda : Kurban olma, gözden tümdengelim.

Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.

Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.

Feramuş : Hatırdan meydana çıkan, unutulan.

Ferhan : Sevinçli, neşe saçan, ferahlı, neşelendirici, memnun.

Ferhat : Sevinç, neşe sahibi.

Feridüddin : Dinin en üstünü.

Feridun : Tek, eşi ve sanki olmayan, değerli cevher.

Ferman : Emir. Padişahların kadar bahşedilen emir.

Ferruh : Uğurlu, kutsal, yüzü nurlu, aydın.

Fettah : Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.

Feyyâz : Feyz, bolluk ve bolluk veren.

Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.

Fuat : Kalb, gönül.

Furkan : İyi ile kötü, dürüst ile hatalı arasındaki farkı bildiren.

Fuzuli : Artı, anlamsız, geveze.

Gazanfer : Yiğit, aslan gibi gözü kara.

Gazi : Savaştan sağ dönen.

Gevheri : Pırlanta gibi pak insan.

Gıyas : Yardım Eden.

Giray: Kırım hanı.

Gürbüz : Toplu, enerjik sağlıklı erkek.

bebek isimleri 2018

Erkek bebek isimleri 2018

Habbab : Seven, sevgili, dost.

Habil : Yumuşak ve pak huylu.

Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.

Hafi : Gülümseyen, fazla ikramcı, rahat.

Hafid : Torun.

Hakan : Türk hükümdarı.

Hakem : Hüküm veren.

Haki : Hikaye eden, anlatan.

Hakkı : Içten olan, irfan sahibi, insaflı.

Haldun : Aralıksız yaşlanıp ihtiyarlamayan.

Halife : Birinin yerine geçen .

Halil : Dost, sevgili, cana yakın arkadaş, içten arkadaş.

Haluk : İyi ve hoş huylu, geçim ehli, İslama yakışır.

Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.

Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.

Hamza : Aslan, devasa, azametli.

Han : Hakan ya da hakana bağlı hükümdar.

Hanefi : Istikamet üzere olan.

Hani : Yumuşaklık ve ağırbaşlılık sahibi.

Hasan : Güzel, iyi, hoş.

Haseki : Hükümdarların hizmetlerine atama edilen zat.

Hasibi : Cömert, hayırhah.

Hasin : Kaslı, sağlam, muhafaza eden.

Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Hattâb : Fazla hoş konuşan ve tavsiye eden.

Hatip : Hitabeden, hoş söz söyleyen.

Hayali : Hayal eden.

Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.

Hayrani : Hayran olan.

Hayreddin: Dinde uğurlu kimse, dinin hayırlısı.

Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Haşmet : Heybet ve görkem sahibi. Tevazu gösteren.

Hazım : sağduyulu, basiretli, gözü açık, hazımlı.

Hızır : Yeşil.

Hicabi : Mahcup, çekingen, hayalı, edepli, edepli, iffetli.

Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, ağırbaşlı.

Himmet : Lütfeden, çaba eden.

Hişam : Haya eden, utanan.

Hud : Büyük, çok derin saygı eden.

Hulusi : Halis, saf, cana yakın, candan, içi pak.

Hurşid : Güneş.

Huzeyfe : Ufak testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet : Bono, vesika, delil.

Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.

Hüdayi : Hüdânın kulu.

Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.

Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.

Hüseyin : Minik hoş.

Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.

İhsan : Hakkından fazlasını veren.

İhvan : Sadık, arkadaşça, samimiyetle dost.

İkrime : Kerem sahibi, cömert.

İlhami : İlham sahibi.

İlker: Birincil oğlan.

İmadeddin : Din direği, devleti ayakta tutan.

İmam : Nümune, rehber, önder, başkan.

İnayetullah : Allah ’ın lütfu, ihsanı.

İslam : Müslüman, Hakka teslim olan.

İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.

İzzet : Bedel, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.

Kabil : Kabul eden, önde olan.

Kadem : Etap, adım.

Kâdir : Bitmez Tükenmez güç ve kudret sahibi.

Kadîr: Çok zinde, fazla kudretli.

Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.

Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.

Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

Kasım: Taksim eden, bahşeden.

Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.

Keleş: Hoş yakışıklı, bahadır.

Kemal : Olgunluk, veri ve fazilet sahibi.

Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen fantastik.

Kerami : Soylu, onurlu.

Kerem : Haysiyet, izzet ve itibar sahibi. Eli Açık, eli bol.

Keremşah : Fazla cömert, çok cömert, çok aristokrat.

Key : Büyük hükümdar, padişah.

Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.

Kılıç: İki yüzü keskin eski bir tabanca.

Kıymet : Bedel, baha, bedel, övünç, şeref, makbul oluş.

Kiram : Soyu pak olanlar, onurlu ve eli açık olanlar.

Korkut: Büyük doymuş her birine.

Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.

 

Levent : Bahriyeli. Boylu poslu, yakışıklı.

Levni : Renkli, boyalı.

Mahdum : Hizmet edilen, evlat.

Mahmud : Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.

Mahmur : Sarhoş, uyku sersemi, baygın gözlü.

Murat : Açlık, istek, amaç. Seçilen

Mazhar : Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.

Memun : Korkusuz, güvenli, sağlam, muhakkak.

Mecdeddin : Dinin büyüğü.

Mecnun : Deli, divâne, delice seven.

Uygar: Şehirli, bilgili ve görgülü.

Mert : Sözünün eri, yiğit, bahadır.

Mestan : Mest olmuş, bayılmış.

Metin : Sağlam, dirençli.

Mir : Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.

Miraç : Merdiven, yükselen, yükseklere meydana çıkan .

Mirkelam : Nazik konuşan, tatlı dilli, sohbet adamı.

Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.

Misbah : Lamba.

Mithat : Methetme, övme.

Muammer : Uzun ömürlü, ömür süren, yaşamış, şanslı.

Muaz : Sığınan, korunan, sarılan.

Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.

Muharrem : Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.

Muhtar : Seçilmiş, seçkin.

Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.

Muhteşem : Göz kamaştıracak büyüklükte ya da güzellikte olan.

Muhyiddin : Dini ihya eden.

Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.

Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.

Muktefi : İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.

Muslih : Islah eden, düzelten.

Mustafa : Saf ülkü getirilmiş, süzülmüş, güzide.

Mutahhar : Temizlenmiş, kutsal.

Mutasım : Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.

Muteber : Kadri tanıdık, kıymeti takdir edilen.

Mutemed : Kendisine emanet edilen, güvenilen.

Mutlu: Halinden, hoşnut, mesut, bahtiyar.

Muttalib : Istek eden, isteyen.

Kutsal : Verimli, feyizli, uğurlu, şanslı.

Mübeşşir : Müjdeci, şanslı haber verip sevindiren.

Müjdat : İyi haber, müjdeli haber.

Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.

Mülayim : Yumuşak huylu, medenice hareket eden.

Mümtaz : Ayrıcalıklı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.

Müren : Akarsu, nehir, dere.

Mürsel : Gönderilmiş, yollanmış, nebi.

Müşir : Işaret eden, yol bildiren, mareşal.

Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.

Nabi : Haberci, haber veren.

Namdar : Meşhur namlı, ünlü, ünlü.

Nasreddin : Dine yardım eden.

Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.

Necat : Kurtuluşa, selamete eren.

Necati : Kurtulan, felah bulan.

Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.

Necdet : Kahraman, yiğit, efe.

Necih : Başarılı, şampiyon, muzaffer.

Necmi : Yıldız

Nefi : Kazançlı, kârlı.

Nejat : Ata tür, nesep, tabiat.

Nesimi : Güzel ve mülayim.

Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.

Neşet Yetişen, ileri gelen, doğan.

Neşat : Mutluluk, neşe, keyif.

Nihat : Tabiat, huy, yaratılış, bünye, şahsiyet.

Nijad : Ata.

Niyazi : Yalvaran, yakaran, dua eden.

Nizam : Armoni, yöntem, düzen, yol,kaide, sıra, dizi.

Numan : Rahatlık, konfor.

Nuaym : Hayat güzelliği, rahat.

Nusret : Takviye, galibiyet, üstünlük, zafer, galebe, fetih.

Nüzhet : Neşe, sevinç, davet, temizleme, ferahlık.

Oğuz : Dürüst, sağlam, dinç, genç.

Oğuzhan : Oğuzların hükümdarı.

Okan : Halden Anlayan, kavrayışlı.

Oktay : Hiddetli, kavgalı, sinirli.

Orhan : Şehrin hakimi.

Ozan : Ahali şairi, boşboğaz.

Öktem : Gösterişli, korkusuz, kuvvetli.

Ömer : Diri, canlı, yaşayan yaşam süren

Önder : Lider, şef, reis.

Peyami : Haberci.

Raci : Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.

Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı artı olan. Tercihli.

Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme.

Ramazan : Çok sıcak olan, günahları yakan.

Ramiz : Sinyâl koyan, işaretle konuşan.

Rauf : O Kadar esirgeyen, çok acınacak şey eden.

Recai : Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.

Recep : Kutsal, çok büyük, muhterem; değerli.

 

Rahat : Bereket, rahat, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

Re ’fet : Acıyan, acınacak şey eden.

Reha : Kurtuluş, halas.

Reis : Baş, başkan.

Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.

Reşat : Adalet yolunda yürüme, dürüst yol.

Reşid : Zeki, iyi ve olgun.

Rifat : Irtifa, asillik, büyük rütbe.

Rüçhan : Üstün olan.

Rıdvan : Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.

Rıza : Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin değil edilmesiyle elde edilen makam.

Sadeddin : Dinin kutsal kişisi.

Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.

Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.

Safa : Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü neşeli.

Saffet : Saf, halis, pak. Aldatma ve dubaradan uzak olan.

Saffan : Saf, halis.

Salahaddin : Dine yan, dini akıcı.

Sâman : Servet sahibi, zengin, sıcacık, sağlıklı, ahenkli.

Sedat : Içten ve haklı

Selami : Barışma, rahatlık ve selamet sahibi.

Selçuk: Su Baskını gibi akan.

Selman : Barışçı, sulhçu.

Serdar : Asker başı, kumandan, komutan, reis.

Serhat : Sınır boyundaki asker.

Sertaç : Başa konan taç.

Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.

Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.

Seyfi : Kılıç kuşanmış, asker.

Seyfullah : Allah ’ın kılıcı, askeri.

Seymen : Çiftlik bekçisi.

Seyyid : Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin ’in soyundan gelenler.

Sezgin : Sezen sezici, duygulu, hassas.

Sinan : Mızrak, süngü.

Sirac : Lamba, ışık, güneş, ay.

Siraceddin : Dinin kandili.

Siyami : Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.

Soner : Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.

Sunullah : Allah ’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Şaban : Aralık, fasıla.

Şabi : Cemaat ehli.

Şadan : Sevinçli, neşelendirici, neşelendirici, bahtiyar.

Şahap : Alev, ateş parçası, akıcı yıldız.

Şahinalp: Şahin gibi yiğit.

Şahsüvar : Ressam binici, ata binen.

Şâfi : Şefaat eden, şifa veren.

Şarani : Saçı gür

Şecaeddin : Dinin kahramanı, dinin yiğidi.

Şehlevent : Uzun Boylu, yakışıklı genç.

Şemseddin : Dinin güneşi.

Şemsi : Güneş gibi parlayan.

Şerafeddin : Dinin şereflisi.

Şeref : Asil, yüksek, şanlı, meşhur atalara sahip almak.

Şevket : Cömertlik, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.

Şevki : Şevkli, neşelendirici, istekli.

Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, ihtiyar.

Şihab : Gözü Kara, parlak yıldız, kıvılcım.

Şihabeddin : Dinin aydınlık yaldızı.

Şinasi : Tanıyan, tanıyıcı, haberdar olan, anlayan.

Şir : Aslan.

Taceddin : Dinin tacı.

Taci : Taçlı.

Tahsin : Kale gibi sağlamlaştırma.

Taki : Günahtan kaçınan, dinine emrindeki.

Talat : Yüz, çehre, dindar.

Talha : Bir zamk ağacı.

Tamer : Tam erkek.

Taner : Şafak gibi canlı erkek.

Tanju : Türk hükümdarı Çinlilerce Tarkan : Düzensiz, acınacak halde.

Tarık : Sabahleyin yıldızı, aydınlık yıldız.

Tayfur : Uçan, yükselen.

Taylan : Uzun Boylu.

Tayyar : Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan.

Tekin : Uğurlu, hayırlı.

Esas : Belli Başlı, esas.

Tevfik : Uygun getirme, Allah ’ın yardımına kavuşma.

Timur : Demir gibi sağlam.

Timurtaş : Demir ve taş gibi sağlam.

Tufan : Felaket, facia, fazla şiddetli yağmur.

Turan : Cesur atılgan, yiğit.

Turanşah : Cesur Türk hükümdarı.

Turgay : Küçük kuş, sığırcık.

Turgut : Belde, yerleşme merkezi, yerleşim.

Ubeydullah : Kulcağız, kölecik.

Üsame : Bir aslan cinsi.

Vakkas : Savaşçı, okçu.

Vakur : Sakin, temkinli.

Vakıf : Duran, ayakta duran.

Vâlâ : Yüksek, ulu.

Vecdi : İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.

Vecit : Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.

Vecihi : Bir kavmin büyüğü.

Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.

Vefa : Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.

Veli : Ermiş.

Yahya : Canlı, hayat süren.

Yaver : Yardım edici, imdada koşan.

Yavuz : Yaman, korkusuz.

Yekta : Tek, özgün, eşsiz.

Başarı : Maksada varmak, uzlaştırma, düşmanı yenme.

Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.

Zamir : Kalp, iç, vicdan.

Zekai : Tez halden anlayan, keskin zekalı.

Zekeriyya : Erkek zat.

Zeyd : Çoğalan, gelişen.

Zeynel : Süslü.

Ziver : Süsleme, ziynet ehli.

Ziya : Işık, aydınlık, nur.

Ziyad : Fazlalık, çokluk, bereket.

Zübeyr : Akıllı.

Bunlardan bir tanesi olabilir mi?

Masaj İle Kendinizi Dinç Hissedin

Masaj İle Kendinizi Daha Zinde Hissedin

The Marmara Hotels: Antalya, Bodrum ve İstanbul’daki otellerinde yatıştırıcı ortamı ile yazı kuvvetli karşılamak isteyenlere …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

We Love  Google