En çağdaş Bebek İsimleri 2018
En çağdaş Bebek İsimleri 2018

Çağdaş Bebek İsimleri 2018

En çağdaş Bebek İsimleri 2018

Çocuklarımıza isim bulurken çağdaş , en popüler isimleri ararız. Her yıl yeni bir fazla ad duyuyoruz. En modern bebek isimleri ile çocuğunuza verebileceğiniz isimleri sıraladık.

Çocuklarımıza verdiğimiz isimler bizim dünyada bırakabileceğimiz hatıralardan biridir gerçekte onun için en gözde bebek ismini bulmaya çalışırız.Son yıllarda yeni moda olan yada göz önünde gelen bebek isimlerini anlamlarıyla birlikte aşağıda bulabilceksiniz.

 

Çağdaş Bebek İsimleri 2018

Açanay: Ay gibi aydınlık saçan.

Açılay: Ay gibi parlayan, ay gibi hoş olan.

Ajik: Badem, küçük dal

Ahsen: Fazla hoş, en hoş.

Ahu: Ceylan, maral, karaca, aydınlık ve güzel bakışlı göz, güzel, zarif kadın.

Ajda: Diş diş olan, çentik, sürgün, filiz.

Altemur: Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Bebek isimleri 2018

Bebek isimleri 2018

Akses: Sesi parlak saçan.

Aksev: Aydınlığı sev.

Alam: Dünya.

Alanay: Ayın ışık saçtığı yer.

Ayvaz : Koca, eş.

Anka: Efsanevi bir kuş.

Aydınay: Aydınlık, ay gibi.

Baha : Layık, kıymet, zariflik, üstünlük.

Bahadır : Yiğit, gözü kara, kahraman.

Barın: Şiddet, Baskı.

Bahtışen: Şansı sevinçlerle dolu.

Bakanay: Apaçık görünen ay.

Berkin : Güçlü, sağlam.

Beliz: Belirli olan, iz.

 

Beren: Kuzu, koyun yavrusu, meşhur, zinde, akıllı.

Bozçin: Kadınsı geyik

Burla: Üzüm.

Büğe: Su bendi.

Büklüm: Bükülmüş, halka olmuş.

Canözlem: Samimiyetle özleyen.

Cansel: Hayat veren su.

Cansen: Sen can gibi dostsun.

Canses: Sesi can veren.

Cansev: Sevgi batmış.

Candar : Silahlı asker.

Caner : Can dostu.

Modern: Yaşanılan çağın durum ve gereklerine yerinde olan, yaşıt.

Çağıl: Çakıl, çağla ilgili, akan su sesi.

bebek isimleri 2018

bebek isimleri 2018

Çevren: Gökyüzünün yerler birleştiği yer, ufuk.

Çevrim: Sınır, girdap, değiştirme.

Çisen: İnce ince yağan yağmur, çiy.

Çisil: İnce ince yağan yağmur.

Bedel: Yüksek nitelik, üstün yetenek.

Deha: Dahi, yüksek zekası olan.

Deniz: Büyük, tuz su kütlesi.

Deren: Toplayan, hasat zamanı.

Derim: Çadır.

Dilge: Hoş konuşan kişi.

Dilhan: Içten ve candan konuşan.

Daniş : Veri, bilme, biliş, ilim.

Danişmend : Bilgili, âlim.

Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Derviş : Allah için hain gönüllüğü kabul eden.

Dilhan : Içten, gönülden söyleyen.

Dilaver : Yiğit, iyi kalpli, erkek.

Erdem: Fazilet, şahsiyet yetkinliği, iradeli olma.

Ezel: Başlangıcı, öncesi olmayan geçmiş süre.

Ecmel : En güzel, en yakışıklı.

Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.

Edhem : Kara donlu, yağız at.

Esved : Siyah, esmer.

Feyza: Bereket, çokluk, coşma, taşma, gürlük, verimlilik.

Feyzan: Suyun taşması, coşması.

Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.

Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.

Emre : Aşık , Vurgun

Feramuz : Şanlı, onurlu, ün kazanmış.

Gülce: Güle benzeşen, gül gibi.

 

Gülsen: Gül gibisin.

Gülser: Gül yüzlü.

Hazan: Sonbahar, sonbahar, son yaz, yaprak dökümü.

Haziran: Yılın altıncı ve en hoş ayı.

Ülkü: Ayın çevresindeki ışık halkası.

Handan: Güleç, sevinçli,neşeli.

Hande: Tebessüm, gülme. Açılım. Eğlenme.

Inanılmaz: Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayran eden.

Hazar: Barıştırma.

Arzu: Bir şeye duyulan istek.

Helin: Yuva.

Hülya: İnsanın kurduğu tatlı hayal, sevda.

Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp aralıksız gökte kaldığına inanılan cennet kuşu.

Ilgaz Atın dört nala koşması. Saldırı,akın.

Ilım: Uzlaşmacı yumuşaklık.

Irmak: Akarsuların en büyüğü.

Işık: Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi karşılayan bedensel enerji. Aydınlık,nur.

Işıl: Pırıltı, parlaklık, ışık, parlak.

Ilgi: İki şey arasındaki ilişki; Bir şeye duyulan merak; Akım.

İlkay: Ayın ilk hali.

Ilke: Temel alınan akıl, kural

İlkim: Ilk çocuğum anlamında.

İlknur: Birincil ışık.

Jale: Çiğ, kırağı. Sabahları otların üzerinde olan su damlaları.

Jülide: Düzensiz, allak bullak.

Kardelen: Baharda çok erken açan bir çiçek, çiğdem.

Karmen: Parlak kırmızı.

Kıvılcım: Yanan bir maddeden sıçrayan alev parçası.

Lale: Çan biçiminde bir çiçek.

Lamia Parlayan, parlak.

Leyla: Saçları gece gibi simsiyah olan bayan; Çok karanlık gecede görülen ışık.

Manolya: Bir süs bitkisi.

Maya : Öz , yaratılış.

Menderes: Ege bölgesinde bir dere adı.

Mert: Sözünün eri, sözünde duran.

Melda: İnce ve taze bedenli.

Mine: İnce ve aydınlık nakış; Madenler üzerine vurulan renkli sırça tabakası.

Müge: İnci çiçeği.

Mete: Büyük Hun imparatoru.

Metin: Sağlam, dayanıklıNazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili.

Necat: Kurtuluş, selamet.

Necati: Kurtuluşa ermek.

Necdet: Kuvvetli ve korkusuz.

Necip: Soyu pak, cömert.

Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait.

Nedim: Yakın dost, arkadaş canlısı dost.

Nizam: Sıra, dizi, harmoni, kural.

Nizami: Kurallara yerinde, düzenle ilgili.

Nasihat: Birine, yapması veya yapmaması gereken şeyler üstüne söylenen laf.

Müjde: Sevindirici haber; İyi haber getirene bahşedilen bağış.

Naz: Gönülsüz gibi görünen, utangaç tavır.

Neval: Şans,felek,şans.

Nükhet: Güzel Koku.

Nil: Çivit. Mısır ’da bir nehir.OYLUM: Hacim, dirim; İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş; resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekan karşılığı.

Özben: Bireyin kendi varlığı; gerçek ben anlamında.

Ökmen: Akıllı, akıllı.

Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü.

Önal: Daima önde olmak.

Önay: Ay ’ın ilk günlerindeki hali, hilal.

Önder: Lider, idareci, şef.

Özde: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan.

Özden: Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili.

 

Özge: Tanıdık Olmayan. İyi, hoş. Dostça, şakacı. Yürekli, gözü pek.

Papatya: Baharda çiçek açan bir kır bitkisi.

Pars: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşamış, derisi benekli, yırtıcı bir hayvan.

Paşa: Bir askeri unvan, ağabey, erkek kardeş.

Peker: Enerjik erkek.

Polat: Sertleştirilmiş, su verilmiş demir.

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar.

Petek: Arıların bal topladıkları balmumu yuvacıkları.

Rengin: Boyalı, renkli; Hoş, latif ve hoş.

Rauf: Çok acıyan, esirgeyen.

Recai: Güçlüklerden yılmayan, süratli.

Rezzan: Sakin, şerefli.

Sanem: Fazla güzel bayan; Put.

Sebla: Uzun kirpikli göz.

Seçil: Alkış, sevgi, fayda gösterilen.

Semen: Yasemin çiçeği. Semizlik.

Senem: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk müziği dansı; Arapça ’da put; Arapça ’da kendine tapılacak değin güzel olan kadın, sevgili, güzel.

Serpin: Yağmur.

Samet: Baki, sonsuz.

Sancar: Eski Türk adlarından, kısa kama.

Sarp: Çetin, düşey, ulaşılması şiddet.

Savaş: Barışın olmadığı çatışma ortamı.

Serra: Huzur, rahatlık.

Sertap: İnatçı anlamında.

Şemsi: Güneşe ait, güneşle ilgili.

Şener: Neşelendirici yiğit, neşelendirici yiğit, neşe saçan erkek.

Talip: Istekli, isteyen, talep eden.

Talu:İyi, hoş, seçilmiş, seçkin.

Tamer:Tam Olarak yiğit, bütün yiğit.

Tandoğan:Şafak vakti doğmuş olan.

Uğurcan: Uğur getiren, şanslı kimse.

Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti.

Ulaş: Amacına, hedefine erişme.

Ulu: koskocoman erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyü.

Uluç: Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa).

Uras: Saadet, mutluluk.

Ünalp: Meşhur yiğit.

Üner: Ünlü yiğit.

Vahit: Tek, bir.

Vargın: Dışarı Giden, varan.

Varol: Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi.

Vecihi: Soylu, asil.

Vedat: Arkadaşlık, sevme, sevgi.

Bebek İsimleri 2018

Bebek İsimleri 2018

Vefa: Güya durma.

Vehbi: Tanrı vergisi.

Yağız: Yiğit, esmer.

Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su.

Yalçın: Sarp, dikey.

Yasemin: Değişik renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki.

Yeliz: Ferah yer, parlak, havadar.

Yalın:Sade, iddiasız.

Yalvaç: Tanrı ’nın habercisi, Tanrı elçisi.

Yaman: Zorlama etki ve akıllılık sahibi.

Yamaner: İşbilir yiğit, becerikli yiğit.

Akustik: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses.

Galibiyet: Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç.

Zeki: Zeki olan.

Bunlardan bir tanesi olabilir mi?

Masaj İle Kendinizi Dinç Hissedin

Masaj İle Kendinizi Daha Zinde Hissedin

The Marmara Hotels: Antalya, Bodrum ve İstanbul’daki otellerinde yatıştırıcı ortamı ile yazı kuvvetli karşılamak isteyenlere …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

We Love  Google